Đẻ trứng cũng không yên, gà mẹ tung đòn hiểm cắn rắn hổ mang 'tơi bời hoa lá'

Bò vào chuồng gà định lấy trứng, rắn hổ mang bị gà mẹ cắn te tua trong chớp mắt.
Đời Sống 11/26/2020 6:59:00 AM

An An(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm