Cắn thủng cửa, chú chó bày khuôn mặt ấm ức khiến chủ muốn đánh cũng bó tay

Sau khi cắn thủng cửa bị chủ phát hiện, chú chó trưng khuôn mặt ấm ức, vô tội khiến anh chủ muốn đánh cũng phải bó tay.
Đời Sống 7/9/2020 6:00:00 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm