Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 1Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 2Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 3Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 4Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 5Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 6Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 7Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 8Bất ngờ trước tác dụng làm đẹp tuyệt vời của những viên đá lạnh với làn da - Ảnh 9

2 gợi ý tắm trắng bằng nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền bất ngờ mà hiệu quả vô cùng

2 gợi ý tắm trắng bằng nguyên liệu dễ kiếm, rẻ tiền bất ngờ mà hiệu quả vô cùng

Nếu biết 2 công thức tắm trắng này, bạn sẽ nói không với làn da đen sạm trong mùa hè.

Theo Lala/Trí Thức Trẻ