Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 65/2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (CSGT). Có nhiều nội quy định mới đã được thông qua, trong đó đáng chú ý là quy định mới về các trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra.

Cụ thể tại khoản 1 Điều 16 về "Dừng phương tiện giao thông để kiểm soát" quy định: Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

Thứ hai, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra theo thông tư mới có hiệu lực từ 5/8 - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Thứ ba, có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Văn bản đề nghị phải ghi cụ thể thời gian, tuyến đường, phương tiện giao thông dừng để kiểm soát, xử lý, lực lượng tham gia phối hợp;

Thứ tư, tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2020 và thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA ngày4/1/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Clip: Người đàn ông say rượu, đánh nữ bảo vệ chung cư, nguyên nhân vì tiếng chuông cửa

Clip: Người đàn ông say rượu, đánh nữ bảo vệ chung cư, nguyên nhân vì tiếng chuông cửa

Vừa đứng dậy mở cửa phòng, nữ bảo vệ đã bị người đàn ông dồn vào góc nhà đánh đấm.

Theo PV/Tổ Quốc