3 nhóm người lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương Nhà nước quy định từ tháng 11/2022

Xã hội 18/10/2022 15:55

Từ ngày 10/11/2022, có 3 nhóm người lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với 3 nhóm đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

3 nhóm người lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương Nhà nước quy định từ tháng 11/2022 - Ảnh 1

Từ ngày 10/11, có 3 nhóm người lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Ảnh minh họa

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Tiền lương tăng thêm không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ;

Không dùng để tính đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và được thực hiện cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Quyết định 19 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Người Quảng Nam ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí

Mưa lũ đã làm hàng nghìn phương tiện ô tô, mô tô chết máy nằm la liệt trên phố. Chia sẻ những khó khăn đó, rất nhiều người dân Quảng Nam đã ra Đà Nẵng sửa xe miễn phí cho người dân.

TIN MỚI NHẤT