Năm mới đang đến gần, chọn người nào hợp tuổi để xông đất, xông nhà trong năm 2019 là điều mà nhiều chủ nhà quan tâm. Việc chọn tuổi xông đất từ lâu đã trở thành phong tục mang nét đẹp văn hóa đối với người dân Việt Nam, giúp khởi đầu một mùa xuân mới với nhiều hi vọng về sự may mắn, thành công trong cả một năm tiếp theo.

Chọn tuổi nào để xông đất cho năm 2019, dưới đây là danh sách đầy đủ nhất những các năm tuổi tốt dựa theo tuổi của chủ nhà.

Chọn tuổi tốt xông đất, xông nhà cho năm Kỷ Hợi 2019

Người tới xông nhà nên là nam giới khỏe mạnh, tính cách vui vẻ, việc làm ăn thuận lợi

Người tới xông nhà nên là nam giới khỏe mạnh, tính cách vui vẻ, việc làm ăn thuận lợi

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Sửu:

Chủ nhà

Tân Sửu

Quý Sửu

Ất Sửu

Đinh Sửu

Kỷ Sửu

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Bính Dần

Giáp Dần

Giáp Dần

Nhâm Tý

Giáp Thìn

Giáp Thìn

Giáp Thìn

Bính Tý

Giáp Dần

Canh Dần

Kỷ Sửu

Bính Dần

Nhâm Thìn

Canh Dần

Tân Mão

Bính Thân

Bính Tý

Ất Mão

Nhâm Thìn

Đinh Dậu

Đinh Dậu

Nhâm Thìn

Đinh Sửu

Bính Tý

Nhâm Tý

Kỷ Mùi

Ất Mão

Quý Tỵ

Nhâm Dần

Tân Dậu

Đinh Mão

Quý Tỵ

Đinh Mùi

Ất Mão

Bính Dần

Giáp Tuất

Bính Thân

Canh Tý

Giáp Tý

Đinh Mão

Mậu Ngọ

Đinh Dậu

Bính Ngọ

Mậu Thìn

Kỷ Sửu

Giáp Tý

Ất Tỵ

Nhâm Tuất

Kỷ Tỵ

Mậu Thìn

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dần:

Chủ nhà

Nhâm Dần

Giáp Dần

Bính Dần

Mậu Dần

Canh Dần

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Đinh Mùi

Giáp Dần

Tân Mão

Mậu Ngọ

Đinh Mùi

Giáp Dần

Tân Mão

Giáp Tuất

Kỷ Mùi

Ất Mão

Nhâm Tuất

Kỷ Hợi

Mậu Tuất

Bính Dần

Mậu Ngọ

Đinh Sửu

Bính Ngọ

Giáp Thìn

Đinh Mão

Kỷ Mùi

Nhâm Thìn

Đinh Mùi

Mậu Ngọ

Kỷ Sửu

Nhâm Tuất

Ất Mão

Nhâm Tuất

Kỷ Mùi

Đinh Dậu

Đinh Mão

Bính Ngọ

Nhâm Thìn

Tân Dậu

Giáp Tuất

Kỷ Sửu

Quý Hợi

Giáp Ngọ

Bính Dần

Giáp Thìn

Nhâm Thìn

Bính Tý

Nhâm Tý

Đinh Mão

Ất Hợi

Đinh Dậu

Canh Ngọ

Ất Mão

Kỷ Sửu

Bính Thân

Giáp Dần

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mão:

Chủ nhà

Quý Mão

Ất Mão

Đinh Mão

Kỷ Mão

Tân Mão

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Giáp Dần

Canh Dần

Kỷ Mùi

Giáp Tuất

Giáp Dần

Nhâm Tuất

Đinh Mùi

Giáp Tuất

Kỷ Mùi

Kỷ Mùi

Bính Ngọ

Giáp Dần

Canh Dần

Bính Dần

Bính Dần

Đinh Mùi

Mậu Tuất

Mậu Tuất

Đinh Mão

Giáp Tuất

Ất Mão

Nhâm Tuất

Bính Dần

Kỷ Sửu

Bính Ngọ

Quý Hợi

Bính Ngọ

Đinh Mão

Giáp Thìn

Nhâm Tuất

Nhâm Thìn

Canh Tuất

Kỷ Sửu

Mậu Ngọ

Kỷ Sửu

Quý Tỵ

Ất Mão

Kỷ Hợi

Bính Thân

Bính Thân

Tân Mùi

Canh Thân

Mậu Ngọ

Giáp Ngọ

Đinh Mùi

Bính Tý

Đinh Sửu

Tân Mão

Đinh Dậu

Mậu Ngọ

Khách tới xông nhà không nên nán lại quá lâu để mọi chuyện trong năm mới của gia chủ được hanh thông

Khách tới xông nhà không nên nán lại quá lâu để mọi chuyện trong năm mới của gia chủ được hanh thông

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thìn:

Chủ nhà

Giáp Thìn

Bính Thìn

Mậu Thìn

Canh Thìn

Nhâm Thìn

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Kỷ Mùi

Đinh Dậu

Đinh Dậu

Đinh Mùi

Đinh Mùi

Kỷ Sửu

Kỷ Mùi

Đinh Mùi

Giáp Dần

Giáp Dần

Đinh Dậu

Bính Dần

Kỷ Mùi

Đinh Sửu

Canh Dần

Nhâm Tý

Kỷ Sửu

Bính Dần

Ất Mão

Nhâm Tý

Tân Dậu

Bính Thân

Bính Tý

Bính Tý

Tân Dậu

Bính Dần

Mậu Ngọ

Kỷ Sửu

Nhâm Thìn

Đinh Sửu

Bính Thân

Giáp Thìn

Bính Thân

Quý Tỵ

Canh Thân

Kỷ Hợi

Đinh Mão

Bính Ngọ

Bính Ngọ

Giáp Tý

Kỷ Dậu

Giáp Tuất

Giáp Dần

Nhâm Tuất

Tân Mão

Kỷ Tỵ

Ất Tỵ

Mậu Ngọ

Quý Hợi

Giáp Ngọ

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tỵ:

Chủ nhà

Ất Tỵ

Đinh Tỵ

Kỷ Tỵ

Tân Tỵ

Quý Tỵ

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Canh Dần

Giáp Thìn

Giáp Tuất

Bính Ngọ

Mậu Thìn

Canh Thân

Kỷ Mùi

Giáp Thìn

Bính Tý

Tân Dậu

Đinh Dậu

Giáp Tuất

Đinh Sửu

Nhâm Tuất

Tân Mão

Mậu Tuất

Đinh Mão

Giáp Dần

Nhâm Thìn

Mậu Tuất

Quý Sửu

Đinh Dậu

Đinh Mão

Đinh Sửu

 

 

Kỷ Sửu

Kỷ Sửu

 

 

 

Mậu Tý

Đinh Dậu

 

 

 

Mậu Ngọ

Kỷ Mùi

 

 

 

 

Đinh Mùi

 

 

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Ngọ:

Chủ nhà

Bính Ngọ

Mậu Ngọ

Canh Ngọ

Nhâm Ngọ

Giáp Ngọ

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Giáp Dần

Canh Dần

Kỷ Mùi

Đinh Mùi

Giáp Dần

Tân Mão

Kỷ Mùi

Đinh Mão

Giáp Dần

Đinh Mùi

Đinh Mùi

Bính Dần

Đinh Dậu

Kỷ Mùi

Nhâm Tuất

Mậu Tuất

Tân Mão

Bính Dần

Đinh Mão

Nhâm Thìn

Tân Dậu

Mậu Tuất

Giáp Tuất

Giáp Tuất

Ất Mão

Canh Dần

Đinh Mão

Giáp Thìn

Đinh Dậu

Quý Tỵ

Ất Mão

Đinh Dậu

Ất Tỵ

Giáp Thìn

Bính Ngọ

Mậu Thìn

Tân Dậu

Ất Hợi

Nhâm Tuất

Quý Hợi

Ất Mùi

Mậu Thìn

Kỷ Sửu

Nhâm Thìn

Tân Mùi

Kỷ Hợi

Tân Mùi

Ất Mùi

Ất Mão

Bính Tý

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Mùi:

Chủ nhà

Đinh Mùi

Kỷ Mùi

Tân Mùi

Quý Mùi

Ất Mùi

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Giáp Dần

Tân Mão

Bính Dần

Giáp Dần

Giáp Dần

Canh Dần

Giáp Thìn

Giáp Thìn

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Nhâm Thìn

Đinh Mão

Mậu Ngọ

Giáp Thìn

Đinh Mùi

Bính Ngọ

Canh Dần

Kỷ Mùi

Bính Ngọ

Ất Mão

Đinh Mùi

Mậu Ngọ

Bính Thân

Ất Mão

Nhâm Thìn

Ất Mão

Kỷ Mùi

Đinh Mão

Bính Dần

Quý Hợi

Tân Mão

Bính Dần

Giáp Tuất

Nhâm Thìn

Quý Tỵ

Giáp Ngọ

Đinh Dậu

Kỷ Sửu

Đinh Mão

Nhâm Tuất

Kỷ Hợi

Kỷ Hợi

Giáp Ngọ

Bính Thân

Canh Ngọ

Nhâm Dần

Tân Dậu

Đinh Dậu

Đinh Mùi

Bính Tý

Năm mới tới xông nhà nên mặc quần áo màu tươi sáng

Năm mới tới xông nhà nên mặc quần áo màu tươi sáng

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Thân:

Chủ nhà

Mậu Thân

Canh Thân

Nhâm Thân

Giáp Thân

Bính Thân

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Kỷ Mùi

Nhâm Thìn

Đinh Mùi

Tân Mão

Tân Mão

Đinh Mão

Đinh Mùi

Nhâm Thìn

Nhâm Thìn

Giáp Thìn

Kỷ Sửu

Ất Mão

Đinh Sửu

Đinh Mùi

Kỷ Mùi

Đinh Dậu

Kỷ Mùi

Giáp Dần

Nhâm Tý

Tân Dậu

Giáp Thìn

Đinh Mão

Ất Mão

Bính Tý

Đinh Mão

Mậu Ngọ

Kỷ Sửu

Nhâm Tuất

Bính Ngọ

Mậu Thìn

Bính Thân

Đinh Dậu

Bính Tý

Giáp Dần

Giáp Tuất

Bính Dần

Giáp Thìn

Bính Ngọ

Ất Mão

Kỷ Sửu

Giáp Tuất

Mậu Ngọ

Canh Tý

Tân Dậu

Đinh Dậu

Quý Mão

Nhâm Tuất

Tân Mùi

Nhâm Tuất

Mậu Tuất

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Dậu:

Chủ nhà

Kỷ Dậu

Tân Dậu

Quý Dậu

Ất Dậu

Đinh Dậu

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Giáp Thìn

Giáp Thìn

Giáp Dần

Canh Dần

Giáp Thìn

Kỷ Sửu

Giáp Dần

Nhâm Thìn

Giáp Dần

Kỷ Sửu

Kỷ Mùi

Bính Dần

Bính Ngọ

Nhâm Thìn

Canh Dần

Bính Dần

Kỷ Sửu

Bính Tý

Đinh Mùi

Nhâm Tý

Mậu Ngọ

Nhâm Thìn

Quý Tỵ

Mậu Thìn

Kỷ Mùi

Giáp Tuất

Bính Ngọ

Đinh Mùi

Đinh Sửu

Bính Dần

Bính Thân

Kỷ Mùi

Đinh Sửu

Bính Ngọ

Mậu Thìn

Đinh Mão

Bính Tý

Ất Mão

Nhâm Tý

Mậu Ngọ

Giáp Ngọ

Bính Thân

Nhâm Tuất

Quý Sửu

Kỷ Tỵ

Đinh Dậu

Mậu Ngọ

Quý Hợi

Canh Thân

Bính Thân

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Tuất:

Chủ nhà

Canh Tuất

Nhâm Tuất

Giáp Tuất

Bính Tuất

Mậu Tuất

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Ất Mão

Giáp Dần

Tân Mão

Bính Dần

Bính Dần

Giáp Dần

Canh Dần

Bính Dần

Đinh Mão

Đinh Mão

Nhâm Tuất

Tân Mão

Đinh Mão

Mậu Ngọ

Bính Ngọ

Bính Ngọ

Ất Mão

Giáp Tuất

Giáp Tuất

Giáp Dần

Đinh Mùi

Giáp Ngọ

Kỷ Mão

Bính Thân

Ất Mão

Nhâm Thìn

Nhâm Dần

Canh Dần

Giáp Thìn

Mậu Ngọ

Quý Tỵ

Đinh Mùi

Kỷ Hợi

Kỷ Mùi

Bính Tý

Quý Hợi

Nhâm Tý

Nhâm Tý

Kỷ Sửu

Quý Tỵ

Bính Tý

Nhâm Tuất

Kỷ Mùi

Giáp Ngọ

Bính Thân

Đinh Sửu

Kỷ Hợi

Kỷ Tỵ

Đinh Dậu

Đinh Mùi

Tuổi xông đất, xông nhà cho chủ nhà tuổi Hợi:

Chủ nhà

Kỷ Hợi

Tân Hợi

Quý Hợi

Ất Hợi

Đinh Hợi

Tuổi tốt xông đất xông nhà

 

Giáp Dần

Giáp Dần

Giáp Dần

Canh Dần

Kỷ Mùi

Giáp Thìn

Bính Ngọ

Canh Dần

Bính Dần

Bính Dần

Đinh Mùi

Bính Tý

Tân Mão

Đinh Mão

Đinh Mão

Kỷ Mùi

Nhâm Thìn

Mậu Tuất

Giáp Thìn

Giáp Thìn

Bính Dần

Đinh Mùi

Ất Mão

Giáp Tuất

Giáp Tuất

Đinh Mão

Nhâm Tuất

Mậu Thìn

Tân Mão

Kỷ Sửu

Giáp Tuất

Ất Mão

Nhâm Thìn

Đinh Dậu

Đinh Dậu

Kỷ Sửu

Tân Mùi

Nhâm Dần

Mậu Tuất

Mậu Ngọ

Nhâm Thìn

Đinh Sửu

Bính Ngọ

Nhâm Tý

Nhâm Dần

Đinh Dậu

Mậu Dần

Đinh Mùi

Mậu Ngọ

Giáp Ngọ

Người xông đất, xông nhà lưu ý nên là đàn ông để mang nhiều dương khí giúp gia đình dồi dào sức khỏe, thịnh vượng. Không chọn những người gia đình có tang hay trong năm cũ từng vướng vào các chuyện thị phi, kiện cáo, làm ăn không suôn sẻ.

Khách khi đến xông đất nên mặc những bộ trang phục có màu sắc tươ sáng, tuyệt đối tránh màu đen. Khi tới xông đất, nên tiến hành lì xì, chúc tết ngắn gọn trong khoảng 5 tới 10 phút và không nên ở lại lâu, ngụ ý sẽ đem tới may mắn cho gia chủ, giúp mọi việc trong năm đều suôn sẻ, thuận lợi một cách nhanh chóng.

Xem tuổi hợp xông đất, mở hàng chỉ cần nhớ 3 điều sau sẽ VẠN SỰ NHƯ Ý, ĐẾM TIỀN XÁI TAY

Xem tuổi hợp xông đất, mở hàng chỉ cần nhớ 3 điều sau sẽ VẠN SỰ NHƯ Ý, ĐẾM TIỀN XÁI TAY

Dưới đây là những lưu ý khi xem tuổi xông đất, mở hàng khai trương đầu năm cho 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018.

Thùy Dương | Theo Phụ nữ sức khỏe