Từ 5/5, người vi phạm giao thông, vi phạm hành chính nộp phạt muộn bị tính lãi theo ngày

Xã hội 04/05/2023 20:50

Những người vi phạm hành chính nếu trong 10 ngày không nộp phạt sẽ phải nộp thêm 0,05% mỗi ngày trên tổng số tiền chưa nộp.

Theo đó, Thông tư 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 5/5/2023.

Tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này đã bổ sung trường hợp không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính so với quy định hiện hành.

Theo đó, không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp: Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trong thời gian xem xét, quyết định giảm, miễn phần còn lại hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần.

Về lãi chậm nộp phạt vi phạm hành chính, khoản 1 Điều 5 Thông tư quy định quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền phạt vào ngân sách Nhà nước.

Từ 5/5, người vi phạm giao thông, vi phạm hành chính nộp phạt muộn bị tính lãi theo ngày - Ảnh 1

Người vi phạm sẽ phải "tính lãi" nếu nộp chậm (Ảnh minh hoạ)

Về cách xác định thời gian để tính tiền chậm nộp phạt, Thông tư nêu rõ, trường hợp quyết định xử phạt được giao trực tiếp thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trường hợp quyết định xử phạt được gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm thì ngày tính tiền chậm nộp phạt là sau 10 ngày (gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) hoặc sau thời hạn thi hành ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ theo quy định.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt không có xác nhận ngày nhận quyết định xử phạt, không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ, nhưng không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì ngày tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt tính từ ngày ra quyết định xử phạt là sau 12 ngày.

Với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu tiền phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước tính tiền chậm nộp phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền chậm nộp phạt, thì cơ quan có thẩm quyền thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền chậm nộp phạt và ghi rõ trên chứng từ thu, nộp tiền phạt…

 

Hà Nội: Phá khóa cửa, giải cứu bé trai 14 tuổi định nhảy từ tầng cao chung cư tự tử

Cảnh sát đã phá khóa, triển khai nhiều hướng, giải cứu bé trai có ý định tự tử, bàn giao lại cho gia đình.

TIN MỚI NHẤT