'Làng tuyết' lớn nhất Đông Nam Á ở Sài Gòn

Khu vực 4.000 m2 với những lớp tuyết xốp mịn, trắng tinh dày hơn 40 cm và nhiệt độ luôn giữ ở mức 20°C đang thu hút giới trẻ Sài Gò
Khéo Tay 5/8/2017 5:42:46 AM

thuytrinh | Theo VnExpress