Ngỡ ngàng xem gà mái chơi đàn piano

Trong khi nhiều người học mãi mà vẫn không biết chơi đàn piano thì cô gà mái có tên Jogku lại có thể chơi được giai điệu thánh thót của bài hát “America the Beautiful”.
Hài Hước 9/18/2019 2:55:58 PM

Theo Kiến Thức