Hoạ sĩ Lê Linh chính thức thắng kiện, là tác giả duy nhất của bộ truyện tranh "Thần đồng đất Việt"

HĐXX cho rằng ngoài ông Lê Linh thì không còn bất kỳ ai tham gia vào quá trình sáng tạo ra tác phẩm "Thần đồng đất Việt".
Đời Sống 2/19/2019 6:00:00 AM

Theo HELINO

Xem thêm