HĐND TP.Hà Nội đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019 của 30/30 quận, huyện, thị xã theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Trên cơ sở đó, đã hoàn thành hồ sơ thu hồi đất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 324 khu đất, diện tích 462,16 ha.

Trong 9 tháng, TP đã tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn TP với tổng số tiền dự kiến đấu giá năm 2019 sau điều chỉnh là 15.900 tỉ đồng. Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất đến nay đạt 5.058 tỉ đồng, đạt 31,8% kế hoạch.

Hà Nội: Mới chỉ thu được hơn 5.000 tỉ tiền đấu giá quyền sử dụng đất - Ảnh 1

Kết quả thu đấu giá quyền sử dụng đất đến nay của Hà Nội mới đạt 31,8% kế hoạch

Đối với những vướng mắc về đất dịch vụ, UBND TP cho biết đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với các quận, huyện có vướng mắc để xem xét, thống nhất các giải pháp thực hiện.

Tổng nhu cầu đất dịch theo rà soát toàn TP là 64.068 hộ, tương ứng 725,87ha; kết quả lũy kế toàn thành phố đã giao 47.145 hộ, tương ứng 417,9 ha, đạt 73,58%.

Trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính lũy kế đến nay, toàn TP.Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.640.085 thửa, đạt 99,6%; người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở 203.319 căn, đạt 91,24%; người mua nhà tái định cư 13.668 căn, đạt 97,44%; hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp 617.964, đạt 99,21%; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 3.482 thửa đất, đạt 52,08%.

Đối với dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội, đến nay, TP đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; đã triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2019.

 
TP.HCM: Nguồn cung căn hộ tăng đột biến, đất nền ảm đạm

TP.HCM: Nguồn cung căn hộ tăng đột biến, đất nền ảm đạm

Trong quý 3/2019, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận sự tăng đột biến về cả nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ của phân khúc căn hộ, trong khi đó phân khúc đất nền có mức tăng nhẹ nhưng thanh khoản thấp.

Theo Trần Kháng/Dân Việt