Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM hướng dẫn khung mức thu các khoản thu thoả thuận, các khoản thu để thực hiện cho các trường công như sau:

Tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của bậc tiểu học không quá 150.000 đồng/tháng/học sinh; bậc THCS không quá 200.000 đồng/tháng/học sinh; THPT không quá 300.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ và quản lý bán trú, bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng/học sinh; các bậc học còn lại không quá 250.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền vệ sinh bán trú không được quá 50.000 đồng/tháng/học sinh đối với tất cả bậc học.

Tiền thiết bị phục vụ bán trú, bậc mầm non không thu quá 450.000 đồng/năm/học sinh; các bậc học còn lại không quá 200.000 đồng/năm/học sinh.

Tiền chi trả hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng đối với bậc mầm non không quá 40.000 đồng/tháng/học sinh.

Tiền tổ chức phục vụ ăn sáng, các trường thỏa thuận mức thu với phụ huynh học sinh.

6 khoản tiền đóng cho nhà trường được sở GDĐT quy định mức khung cụ thể cha mẹ cần nắm rõ - Ảnh 1

Sở quy định khung mức thu đối với 6 khoản thu thỏa thuận (Ảnh minh họa).

Đối với Trường THPT Lê Quý Đôn: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng. Trường THPT Nguyễn Hiền: 1.400.000 đồng/học sinh/tháng. Trường THPT Nguyễn Du: 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.

Riêng đối với trường Mầm non Nam Sài Gòn và THPT Nam Sài Gòn được tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành là:

Nhà trẻ: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Mẫu giáo: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiểu học: 400.000 đồng/học sinh/tháng.

Trung học sơ sở: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Trung học phổ thông: 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Trên cơ sở khung thu và các nội dung thu đã quy định, các đơn vị căn cứ vào tình hình điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu của phụ huynh học sinh để xây dựng dự toán thu - chi cho từng nội dung thu thỏa thuận, làm căn cứ tính toán mức thu cụ thệ phù hợp với tình hình thực tế năm học 2019-2020.

Tất cả các khoản thu phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện, khi thu phải cung cấp hóa đơn cho từng học sinh, thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định đồng thời giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm.

Cả nhà đi du lịch, cần chuẩn bị cho trẻ những gì?

Cả nhà đi du lịch, cần chuẩn bị cho trẻ những gì?

TS. Vũ Việt Anh - chuyên gia giáo dục tâm lý, kỹ năng sống cho biết, để gia đình có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ nên dạy con những kiến thức cơ bản giúp bé tự bảo vệ mình và biết cách xử lý khi có tình huống xảy ra.

Theo Tào Nga/ Helino