3 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 13 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 23 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 33 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 43 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 53 việc mẹ bầu nhớ phải làm để tốt nhất cho nguồn nước ối - Ảnh 6

Dấu hiệu nhận biết rò rỉ nước ối mẹ bầu nào cũng phải "thuộc lòng"

Dấu hiệu nhận biết rò rỉ nước ối mẹ bầu nào cũng phải "thuộc lòng"

Dù nước ối rò rỉ với lượng nhỏ nhưng nếu để lâu làm mất đi lượng nước ối lớn thì có thể gây nguy hiểm ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ.

Theo May Lily/ Khám phá