Tags : viết cho người đàn bà bị phản bội
  • Viết cho những người đàn bà bị phản bội nhưng vẫn chọn ở lại

    Viết cho những người đàn bà bị phản bội nhưng vẫn chọn ở lại

    Trên đời này luôn có một kiểu đàn bà chẳng bao giờ thấy mình bất hạnh dù họ có trải qua bao thống khổ. Đó chính là người dám yêu, dám tha thứ và dám buông bỏ. Họ có thể yêu, có thể bị phản bội, có thể chấp nhận tha thứ và vẫn có thể buông tay khi lại thêm tổn thương. Nhưng họ không hối hận, hay oán trách vì họ đã đi đến tận cùng một tình yêu họ muốn, giữ đến cùng điều họ trân trọng.

  • Viết cho những người đàn bà bị phản bội: Chỉ mong em một đời bình yên!

    Viết cho những người đàn bà bị phản bội: Chỉ mong em một đời bình yên!

    Những người đàn bà bị phản bội ơi! Nước mắt cũng rơi đủ rồi, hằn học, bực dọc cũng trút ra hết, bây giờ tôi chỉ mong những chuỗi ngày từ nay về sau của em có thể bình yên, không sóng gió.