Tags : người phụ nữ phát 500k cho bà con về quê tránh dịch