Tags : đất quận 7
  • ‘Kẻ khóc người cười’ trên đất công quận 7

    ‘Kẻ khóc người cười’ trên đất công quận 7

    Cùng là dự án có sử dụng đất công ở quận 7, nhưng dự án có đất công chiếm tỷ lớn đã thông thủ tục, trong khi dự án có đất công chiếm tỷ lệ nhỏ hơn thì “trầy trật” kiến nghị vẫn chưa được giải quyết.