Tags : đánh thuế nơi sốt đất
  • Đề xuất đánh thuế nơi sốt đất: Có phản tác dụng?

    Đề xuất đánh thuế nơi sốt đất: Có phản tác dụng?

    Bộ Xây dựng vừa đưa ra đề xuất đánh thuế những nơi sốt đất để góp phần bình ổn thị trường, chống đầu cơ bất động sản (BĐS). Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, đề xuất này không khả thi và phản tác dụng với thị trường.