Tags : chủ quyền chung cư
  • Tuyệt vọng với giấy chủ quyền chung cư

    Tuyệt vọng với giấy chủ quyền chung cư

    UBND TP.HCM liên tục chỉ đạo các đơn vị có trách nhiệm nhanh chóng giải quyết cấp giấy chủ quyền (sổ hồng) cho dân ở các chung cư, nhưng đến nay, cư dân vẫn khổ sở đòi sổ hồng trong vô vọng.