Tags : bán đất công ở Bình Dương
  • Ai chịu trách nhiệm vụ bán đất công ở Bình Dương?

    Ai chịu trách nhiệm vụ bán đất công ở Bình Dương?

    Nhiều khách hàng chịu thiệt thòi khi bỏ tiền tỷ ra để mua đất nhưng mua nhầm phải... đất công, trái ngang hơn khi khu đất này không thể xây dựng nhà cửa, có nguy cơ mất cả đất lẫn tiền. Thiệt hại quá lớn này ai phải chịu trách nhiệm?