Tags : 31 đối tượng được cấp giấy đi đường tại TP HCM từ 0 giờ ngày 23/8