Sói đồng cỏ chạy thụt mạng khi đối đầu với chó Labrador

Một con sói đồng cỏ đã đột nhập vào sân sau của một ngôi nhà ở bang California, Mỹ. Nó ngoạm lấy cổ một con chó nhà và lôi nó quanh sân. May mắn là ngay sau đó, một con chó giống Labrador đã chạy tới sủa vang khiến con sói đồng cỏ phải buông ra và bỏ chạy.
Video 20:20 25/06/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm