Rồng Komodo 'đuổi cùng giết tận' không cho con mồi đường thoát

Rồng Komodo cắn xé con mồi kinh hoàng, dù cho kangaroo đã chạy ra tới bờ biển.
Video 19:26 26/06/2022

Quang Huy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm