Thanh niên đóng giả làm hổ bị đàn trâu rừng đuổi thở không ra hơi

Thanh niên rảnh rỗi không có việc gì làm nên đóng giả làm hổ để hù dọa đàn trâu nhưng kết quả lại bị chính đàn trâu rượt đuổi.
Hài Hước 17:18 19/10/2021
Xem thêm