Người phụ nữ bị báo săn tấn công trên đường nhìn mà 'ỚN LẠNH', biệt được sự thật còn bất ngờ hơn

Con báo gêpa này được người phụ nữ chăm sóc. Trong lúc dẫn nó đi dạo do quá khích nên đã có hành động 'tấn công yêu' với người phụ nữ. Rất nhanh sau đó, nó đã bình tĩnh trở lại và người phụ nữ bị bị sây sát nhẹ.
Đời Sống 23:52 10/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm