Người đàn ông Ấn Độ tay không bắt rắn hổ mang, ai xem cũng thót tim vì hồi hợp

Một người bắt rắn đã dùng tay không loại bỏ một con rắn hổ mang có nọc độc khỏi nhà của một người dân ở Sanodha, Madhya Pradesh, Ấn Độ.
Video 21:44 21/09/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm