Đà điểu cái dùng 'thủ đoạn' để bảo vệ trứng non

Tự nhiên thật là thú vị, tự nó sẽ sinh ra những cách sinh tồn qua thời gian như vậy. Chỉ mong con người đừng can thiệp vào và phá vỡ tất cả.
Video 05:57 19/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm