Cười xỉu với chú vẹt kakapo leo lên đầu người ta tạo dáng chụp hình như "người nhà"

Vẹt kapo đang làm gì vậy nhỉ?
Video 09:00 23/06/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm