Cầu treo bằng dây xích dài nhất thế giới bắc qua hẻm núi sâu 300 m

Nói gì thì nói chứ hạ tầng của Trung Quốc đúng là số 1 thế giới.
Video 08:52 05/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm