Phải cả gan như người đàn ông này mới nhanh giàu, dùng rắn khổng lồ dụ chuột đồng rơi vào bẫy kiếm bộn tiền

Người đàn ông trong video dùng rắn chui vào đường hầm đã đào sẵn để dụ chuột đồng rơi vào bẫy. Nhờ đó kiếm được bộn tiền.
Đời Sống 07:00 07/01/2022

Hà My (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm