Đào chơi, ai ngờ anh nông dân 'trúng đậm' khi phát hiện cả 'kho báu' dưới lớp đất khô cứng

Dưới lớp đất khô, người đàn ông tìm thấy một cái hố có rất nhiều cá. Chiếc hố này như niêu cơm Thạch Sanh, lấy hoài không hết cá.
Đời Sống 05:15 08/10/2021
Xem thêm