Đàn cầy vằn hợp sức đánh đuổi robot rắn hổ mang khổng lồ và cái kết khó ngờ

Khi đang leo lên cây quan sát, con cầy vằn làm nhiệm vụ canh gác đã phát hiện thấy một con rắn hổ mang có kích thước lớn. Điều đáng nói, đây không phải là một con rắn bình thường mà là robot do thám mang hình hài rắn hổ mang.
Đời Sống 17:15 06/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm