Sóc ĐỐI ĐẦU với con gấu đen bảo vệ kho thực phẩm của mình

Sóc không trốn mà vẫn tiến lên hăm dọa và xua đuổi gấu đen.
Video 11:03 05/07/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm