Hàng nghìn người dân đổ về phố Hàng Mã trải nghiệm không khí trung thu sớm

Không khí tại Phố Hàng Mã trước kì trung thu.
Video 10:16 30/08/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm