Chúa sơn lâm bất lực trước sức mạnh của trâu rừng

Trong lúc tấn công trâu rừng, một con sư tử đực đã bị trâu rừng húc toạc đùi rồi hất văng lên không trung.
Video 20:00 06/11/2022

Quang Huy (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm