'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa', ngựa vằn xấu số vừa thoát khỏi 'hung thần' cá sấu đã bị sư tử 'ĐOẠT MẠNG'

Con ngựa vằn này đứng là xui đến tận mạng. Những tưởng bơi khỏi con sông có cá sấu đã có thể an toàn, nào ngờ bị sư tử tấn công bất ngờ và cam chịu thành mồi ngon cho 'vua đồng cỏ'.
Đời Sống 21:42 07/10/2021

Ánh Xuân (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm