Thấy chim mẹ vừa rời tổ, thằn lằn xanh đã leo tít lên ngọn cây làm điều không tưởng này với chim non

Con thằn lằn đã nhanh chóng lôi chim con ra ngoài để ăn thịt nhân lúc chim bố mẹ chưa về tới.
Đời Sống 15:52 08/10/2021

Uyển Ngọc (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm