Kinh hoàng khoảnh khắc pin điện thoại bất ngờ phát nổ khiến mọi người hoảng hốt

Đang được sửa chữa bên trong cửa hàng, một chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ.
Đời Sống 09:25 04/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm