Đúng là ‘buồn ngủ gặp chiếu manh’, đang lúc bụng đói còn gặp được cá to hai vợ chồng liền cho đi gặp ‘BÀ HỎA’

Chẳng cần đợi lâu hai vợ chồng liền mang cá đi nướng để lắp đầy chiếc bụng đói.
Đời Sống 07:05 14/10/2021

Hạ An (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm