Chỉ cần một 1 sợi dây thừng đặt dưới ruộng, người phụ nữ dễ dàng bắt được cả thau cá, lươn 'khủng'

Không ai có thể nghĩ được, với chiêu thức 'dễ như trở bàn tay' này người phụ nữ lại bắt được rất nhiều lươn và cá.
Đời Sống 20:18 08/10/2021
Xem thêm