Cá sấu ngông cuồng bơi lượn lờ trước mặt làm cho hà mã nổi điên và cái kết bị cắn nát người

Không biết con cá sấu này có ý đồ gì mà cứ bơi lượn lờ trước mặt hà mã và làm cho nó nổi điển. Ngay lập tức hà mã tung những cú ngoạm 'thần sầu' vào người cá sấu nhìn mà ớn lạnh.
Đời Sống 23:43 10/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm