Bị nhốt chung lồng với ‘ẾCH VÀNG’, chạch đau đớn khi phải nạp mạng cho kẻ 4 chân mà không một lần được chống cự

Con ếch nhanh chóng ngậm lấy con mồi và nuốt chửng, dường như nó không bị đối thủ làm khó được chút nào.
Đời Sống 09:55 08/10/2021

Thiên Khuê (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm