Video

Đặt vật này tùy tiện trong nhà, đừng hỏi vì sao vợ chồng mãi nghèo không giàu nổi
Xem chi tiết
Không phải tiền bạc, tình cảm mới là thứ đáng quý nhất. Vì thế, hãy trân trọng và đừng quên bất kỳ việc nhỏ nào mà người khác đã giúp mình trong lúc khó khăn.