Clip: Trộm điện thoại ngay trước mặt nhân viên cửa hàng

Nam thanh niên vào cửa hàng đặt làm bánh mì, lợi dụng lúc nhân viên sơ suất, nhanh tay lấy điện thoại trên quầy thu ngân đút vào túi, nói với nhân viên sẽ quay lại lấy bánh sau rồi "chuồn êm".

Xem thêm video