Từ 16/04 - 30/04/2017, Vali Lusetti giảm đặc biệt nay chỉ còn 304k

20/04/2017 14:35

Vali Lusetti giảm đặc biệt nay chỉ còn 304k đối với khách hàng đặt mua hàng online.

Thời gian áp dụng:

- Từ 16/04 đến hết ngày 30/04/2017.

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- Vali Lusetti LS801 độc quyền chỉ có tại Lug Size 20 giá: 304.000 khi mua cùng size 24 giá 1.500.000

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại 2 cơ sở TP.HCM và mua online