Từ 09/04/2017, Lush Boutique giảm giá đến 50% thời trang hè năng động

11/04/2017 06:11

Chào hè năng động, Lush Boutique giảm giá đến 50% thời trang hè đối với toàn bộ khách hàng.

Thời gian áp dụng: 

- Từ 09/04 và chưa có hạn kết thúc.

Chi tiết và điều kiện:

- Giảm 50% các sản phẩm xuân hè (trừ hàng mới về và các mẫu restock).

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Hàng Cót, Hà Nội

+ 17b Hàng Cót, Hanoi, Vietnam