Thấy nghé con bị đàn sư tử tấn công, trâu rừng đã kéo nhau tới "phản công" khiến những kẻ săn mồi phải bỏ cuộc

Thấy con non bị đàn sư tử tấn công, "500 anh em" trâu rừng hợp sức giải cứu...
Video 14:04 29/04/2024

QT (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm