Thấy con bị nước cuốn trôi, voi mẹ liều chết lao ra giải cứu

Thấy con non bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, voi mẹ đã nhanh chóng lao tới dùng vòi và cơ thể để giữ voi con lại.
Video 22:16 01/07/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm