Nhiệt độ -50 độ C mà hồ nước không bị đóng băng, nguyên nhân khiến ai cũng phải bất ngờ

Hồ nước Don Juan dưới chân dãy núi Transantarctic không bao giờ đóng băng, cho dù có thể lạnh tới -50 độ C.
Video 15:00 05/07/2022

NhimXu (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm