Loài chim phi thường có chiếc mỏ dài nhất thế giới

Chiếc mỏ phi thường của chim ruồi mỏ kiếm giúp chúng chạm đến những nơi mà những loài chim ruồi khác không thể. Giúp chúng không phải tham gia cuộc chiến tranh giành hỗn loạn giữa những loài chim ruồi.
Video 20:07 03/10/2022

Tú Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm