Thảm họa đáng sợ nếu một ngày Trái Đất mất sạch oxy trong vòng '5 giây'

Bạn có thể nhịn thở được trong hơn 5 giây không có oxy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Trái Đất sẽ sụp đổ hoàn toàn khiến bạn không còn chỗ để đứng nhịn thở. Bạn đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ trải qua cảm giác này?
Đời Sống 20:30 21/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm